Menu

Công trình

The Terra Hào Nam, Hà Nội

Khách sạn Terra Hào Nam

Diện tích sàn 1000m2

Số tầng: 13 tầng nổi, 3 tầng hầm

Địa chỉ: 83 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 

 

 

 

 

Tin tức khác