Menu

Công trình

Cung cấp lắp đặt hệ thống thông gió, tăng áp, hút mùi

Cung cấp lắp đặt hệ thống tăng áp, hút khói, hút mùi, cấp khí tươi cho tòa nhà.

Tổng diện tích: 4500m2 gồm khối nhà 9 tầng, khối nhà 3 tầng, khối 15 tầng.

 

 

Tin tức khác